Bước 1 Đăng kí/Đăng nhập

Người dùng phải đăng ký để sử dụng dịch vụ LaLaTV. Sau đó dùng tài khoản để đăng nhập

Bước 2 Chi tiết Danh mục, Nội dung

Sau khi đăng nhập, người dùng được phép xem tất cả các danh mục và thông tin chi tiết của nội dung.

Hệ thống cung cấp cho người dùng 2 lựa chọn tìm kiếm nội dung là: tìm kiếm theo từ khóa và tìm kiếm tự động.

Ngoài ra, hệ thống còn có giới thiệu nội dung cho người dùng (recommendations).

Hệ thống cho phép người dùng mua từng nội dung.

Hệ thống cho phép người dùng mua gói thuê bao và sử dụng nội dung theo điều kiện tương ứng: Các gói thuê bao không tự động gia hạn, người dùng phải tự gia hạn nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trước khi hết hạn sử dụng, hệ thống gửi thông báo cho người sử dụng. Hệ thống cho phép mua gói qua các kênh: SMS hoặc tài khoản VOD.

Hệ thống cho phép người dùng nạp tiền vào tài khoản qua các kênh sau: eBanking, SMS.

Hệ thống cho phép người dùng xem và cập nhật các thông tin cá nhân. Các trường thông tin cá nhân gồm có:

Các trường thông tin Bắt buộc Được phép thay đổi
Mã tài khoản X
Email X
Mật khẩu x(Hiển thị dưới dạng mã hóa) X
Họ tên X
Số điện thoại X
Nickname X
Avatar X
Câu hỏi bí mật X X
Câu trả lời X X
Ngày đăng kí dịch vụ X
Số dư tài khoản(VND) X
Tên gói thuê bao
Ngày mua gói thuê bao x(nếu có gói thuê bao)
Ngày hết hạn gói thuê bao x(Nếu có gói thuê bao)

Hệ thống cho phép cấp lại mật khẩu cho người dùng (nếu quên mật khẩu). Mật khẩu mới do hệ thống tự sinh và gửi đến email của người sử dụng. Câu hỏi bí mật được sử dụng để xác thực người dùng.