Điều khoản

1. Điều khoản sử dụng dịch vụ:

 • Tài khoản đăng nhập là tiện ích cho phép chỉ với một lần đăng ký khách hàng có thể thanh toán dịch vụ của LaLaTV một cách tiện lợi và an toàn trong các lần tiếp theo mà không phải đăng ký lại các thông tin cá nhân.
 •  Để truy cập và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại website: http://lalatv.com.vn; http://lalatv.vn
 • Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật, các điều khoản và điều kiện chung này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Khách Hàng. LaLaTV sẽ công bố công khai trên trang web của LaLaTV về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

 • Để đăng ký tham gia Dịch Vụ, Khách Hàng cần đăng ký trực tuyến trên hệ thống website: http://lalatv.com.vn ; http://lalatv.vn
 • Việc đăng ký tham gia Dịch Vụ của Khách Hàng là hoàn toàn miễn phí.
 • Khi Khách Hàng đăng ký thành công, LaLaTV sẽ thực hiện yêu cầu khách hàng cập nhật mã số thẻ ngân hàng hoặc sử dụng tính năng quét mã QR code để đảm bảo cho việc thanh toán được diễn ra thuận tiện, dễ dàng.

3. Cam kết của khách hàng:

 • Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của LaLaTV, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà Dịch Vụ cung cấp.
 • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Khách Hàng là người có quyền sử dụng thẻ tanh toán ngâng hàng để đăng ký Dịch Vụ với LaLaTV theo các điều khoản và điều kiện chung này. LaLaTV có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giao dịch thanh toán tự động, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp: số dư tài khoản thẻ không đủ, thẻ bị khóa, thẻ hết hiệu lực, Khách Hàng đã hủy sử dụng dịch vụ thanh toán Internet tại ngân hàng phát hành thẻ hoặc hủy bỏ thẻ. Trong các trường hợp này, LaLaTV sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Khách Hàng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp vì lý do từ chối hoặc hủy bỏ các giao dịch thanh toán hóa đơn tự động trên. Trong các trường hợp Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ vì các lý do nêu trên, Khách Hàng có nghĩa vụ liên hệ và thanh toán các hóa đơn cho LaLaTV bằng các phương thức phù hợp khác.
 • Khách Hàng đồng ý rằng, sau khi đã đăng ký thành công Dịch Vụ LaLaTV, khách hàng sẽ sử dụng tài khoản được LaLa TV cấp để thanh toán định kỳ cho LaLaTV và không thực hiện thanh toán qua bất kỳ phương thức nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán trực tiếp cho LaLaTV, trừ trường hợp giao dịch thanh toán hóa đơn tự động qua tài khoản thẻ đã đăng ký không thể thực hiện được (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp thẻ hết thời hạn sử dụng, thẻ bị tạm khóa, thẻ hết hạn mức…).
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản thẻ có đủ hạn mức tín dụng và thẻ đang trong tình trạng có thể sử dụng tại thời điểm thanh toán hóa đơn tự động.
 • Khách Hàng có thể yêu cầu huỷ bỏ Dịch Vụ trên website hoặc ứng dụng tối thiểu ba (01) tuần sau khi đăng ký sử dụng.
 • Khách Hàng có thể đăng ký lại Dịch Vụ đã hủy bỏ bằng cách gửi thực hiện đăng ký mới theo hướng dẫn của LaLaTV.
 • Trong trường hợp thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thay thế, Khách hàng có trách nhiệm đăng ký thẻ mới còn thời hạn sử dụng để tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc hủy Dịch Vụ bằng cách đăng nhập trực tuyến trên website, ứng dụng của LaLaTV để thực hiện hủy Dịch Vụ hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ Khách hàng của LaLaTV để yêu cầu hủy Dịch Vụ. Trường hợp Khách hàng không đăng ký thay thế số thẻ mới còn thời hạn sử dụng hoặc hủy Dịch Vụ đã đăng ký, LaLaTV vẫn sẽ tiếp tục duy trì Dịch Vụ mà Khách Hàng đã đăng ký và được miễn hoàn toàn trách nhiệm trong những trường hợp này.
 • Việc Khách Hàng hủy bỏ, chấm dứt sử dụng các dịch vụ của LaLaTV hệ thống sẽ gỡ bỏ toàn bộ thông tin của Khách Hàng trên hệ thống.

4. Quyền của khách hàng:

 • Quyền được bảo mật thông tin của Khách hàng liên quan đến sử dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện chung này;
 • Quyền được yêu cầu LaLaTV hỗ trợ xử lý các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch Vụ;

5. Nghĩa vụ của khách hàng:

 • Tuân thủ các điều khoản điều kiện này và các quy định pháp luật liên quan;
 • Chịu trách nhiệm lưu giữ tài khoản đăng nhập và mật khẩu được LaLaTV cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo Khách Hàng là người sử dụng tài khoản đăng nhập để thanh toán Dịch Vụ; đảm bảo về tính xác thực của thông tin cá nhân của Khách Hàng liên quan đến sử dụng Dịch Vụ;
 • Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu tiết lộ những thông tin trên dưới bất kỳ hình thức nào thì Khách Hàng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
 • Khách Hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho LaLaTV về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu.
 • Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu, LaLaTV cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Bất kỳ cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

6. Quyền và nghĩa vụ của LaLaTV:

      Quyền của LaLa TV:

 • Thực hiện các giao dịch mà Khách Hàng đã đăng ký theo điều kiện và điều khoản chung này;
 • Cung cấp thông tin của Khách Hàng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các trường hợp khác theo quy định tại điều kiện và điều khoản chung này;
 • Có quyền từ chối thực hiện Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: (i) Khách Hàng vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến dịch vụ điện tử; hoặc (ii) các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro; hoặc (iii) khi lợi ích của Khách Hàng/LaLaTV/bên thứ ba liên quan có thể bị tổn hại hoặc gian lận; hoặc (iv) Khách Hàng không đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật và/hoặc LaLaTV để sử dụng Dịch Vụ; hoặc (v) Khách Hàng vi phạm bất kỳ cam kết nào với LaLaTV; (vi) Theo đánh giá của LaLaTV, việc thực hiện Dịch Vụ cho Khách Hàng gây ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống của LaLaTV.

      Trách nhiệm của LaLaTV:

 • Có trách nhiệm hỗ trợ tối đa cho Khách Hàng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ;
 • Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Khách Hàng, thông báo cho Khách Hàng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin;
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

7. Sửa đổi nội dung các điều kiện và điều khoản:

 • Để phù hợp với các quy định pháp luật và/hoặc chính sách của LaLaTV tùy từng thời điểm, LaLaTV có thể sửa đổi nội dung các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo cho Khách Hàng bằng cách đăng tải nội dung trên trang web, ứng dụng và/hoặc kênh thông tin khác của LaLaTV.

8. Bảo mật thông tin khách hàng:

 • LaLaTV quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của Khách Hàng. LaLaTV sẽ nỗ lực sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin của Khách Hàng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. LaLaTV được miễn trách nhiệm hoàn toàn trong các trường hợp việc tiết lộ thông tin Khách Hàng phù hợp với các quy định của điều khoản và điều kiện chung này và/hoặc các lý do khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của LaLaTV và/hoặc việc thông tin của khách hàng bị tiết lộ do lỗi của Khách Hàng.

9. Xử lý hoặc chuyển giao quốc tế:

 • Thông tin của Khách Hàng có thể được xử lý hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam, nơi mà luật bảo mật có thể không bảo vệ như luật bảo mật ở Việt Nam.

 10. Tiết lộ thông tin khách hàng:

 • LaLaTV có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi LaLaTV, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin cá nhân trong các trường hợp: (i) theo quy định của pháp luật hoặc của quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp theo đánh giá của LaLaTV; hoặc (iii) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi liên quan đến cung cấp và sử dụng Dịch Vụ.