Hoàng Phi Hồng Nam Bắc Anh Hùng - The Unity of Heroes

  • 9/9/20 11:25:01 AM • 0 lượt xem
    0 0
  • Đánh giá
  • Thể loại: Nhạc cover
  • Nhờ vô tình cứu 1 người mắc bệnh lạ, Hoàng Phi Hồng phát hiện người Tây đang lấy người làm thí nghiệm. Không để điều này tiếp tục xảy ra, Phi Hồng bước vào cuộc ngăn chặn mưu đồ thâm độc này.

Bình luận